UYLUK GERME ESTETİĞİ AMELİYATI

Uyluk germe ameliyatı, uyluk sarmalarını gidermek için fazla sarkık olan cilt ve cilt altı yağ dokusunun çıkarılmasını içeren bir cerrahi işlemdir.

Uyluk germe ameliyatlarında hangi teknikler uygulanır?
Uyluk germe ameliyatı  genel anestezi altında yapılır ve ortalama 1 saat arası sürer. Liposuction sonrası izler iç çamaşırı altında gizlenecek şekilde, sarkan doku ve/veya fazla deri alınır.

Uyluk germe ameliyatı sonrası hastanede yatış süresi nedir?
Uyluk germe ameliyatı sonrası hastaneden 0 – 1 gün yatış yapılır.

Uyluk germe ameliyatı sonrası iyileşme süreci nasıldır?
Uyluk germe ameliyatı sonrası ağrı kesicilerle kontrol edilebilir düzeyde hafif ağrılar hissedilebilir. Aynı gün ayağa kalkılabilir. Ameliyatın 2 . ya da 3. gün banyo yapabilirsiniz. Ameliyat sonrası bacağın iç yüzünde hafif morarma ve şişlikler görülmesi normaldir. Yaklaşık birkaç hafta sonra tamamen geçmesi beklenir. Bir hafta kadar sonra normal hayata dönülebilir.

Uyluk germe ameliyatı ameliyatı sonrası iz kalır mı?
İzli bir ameliyattır. İzlerin rengi, kalınlığı, inceliği hastadan hastaya değişiklik gösterir. İç çamaşırı altında kaldığı gibi, yer çekimi etkisi ile aşağı doğru biraz inebilmekte ve görünür olabilmektedir. Eğer sarkma derecesi fazla ise kesi iç uyluk boyunca yukarıdan aşağı doğru yani vertikal yapılır.

Uyluk germe ameliyatı sonrası kontroller ne sıklıkta olmalıdır?
Uyluk germe ameliyatının kombine edilip edilmediği önemlidir. Edilmedi ise yara bakımı kontrolü için ilk hafta 2 defa çağrılır. Şehir dışından veya yurtdışından gelecek hastaların, ameliyat sonrası 3. günde kontrole gelmeleri gerektiği için 5 gün boyunca şehirde konaklamaları gerekmektedir.

Uyluk germe ameliyatının riskleri nelerdir?
Unutulmamalıdır ki; her cerrahi operasyon risk taşır. Uyluk germe ameliyatı sonrası da sık görülmemekle birlikte kanama, iyileşmede güçlük ve benzeri riskler görülebilir. Geçmişten bu güne değişen ve gelişen tıbbi teknikler ile uyluk germe ameliyatında olası riskler minimum seviyeye inmiştir.

UYLUK GERME AMELİYATI FİYATLARI:
Uyluk germe ameliyatı fiyatları, operasyon metoduna, ameliyatın yapıldığı hastaneye ve ekibin tecrübesine göre değişmektedir.

DİKKAT!
Ameliyatlarımız Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Refik Özerdem tarafından, tam teşekküllü ameliyathanesi bulunan hastanelerde, steril şartlarda yapılmaktadır.