MEME DİKLEŞTİRME ESTETİĞİ (MASTOPEXY)

Meme dikleştirme (mastopexy) ameliyatı göğüs küçültme ameliyatları ile benzerlikleri olan bir ameliyattır. Ancak meme küçültme ameliyatlarında fazla meme dokusu çıkarılırken, dikleştirme ameliyatında bu dokular yeniden şekillendirilerek, memede dolgunluk sağlanması için kullanılır.

Göğüs sarkması, ameliyatsız yöntemlerle giderilemez.

Meme dikleştirme operasyonları nasıl yapılır?
Ortalama 1,5 - 2 saat içinde sonlandırılabilen, genel anestezi ile yapılan bir işlemdir. Her ne kadar meme dokusunda eksilme olmaz ise de meme dokusu daha sıkı bir hale getirildiği için küçültme işlemi de yapılmış gibi bir görünüm ortaya çıkabilir. Diğerlerine göre daha az iz bırakan ve daha yeni sayılabilecek bir metot olan vertikal mammoplasti ile meme başı çevresinden aşağıya meme kıvrımına uzanan lollipop veya çapa şeklinde bir iz bırakır. Memedeki sarkma ne kadar ileri derecedeyse iz çapanın ayağı daha uzun olacaktır. Sadece meme başı-areola çevresinden girişimler ancak kısıtlı sayıdaki hastaya yapılabilir; bu metotta ideal damla şekil yerine daha yassı bir şekil elde edilir.

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası hastanede yatış süresi nedir?
1 gün hastanede yatış gerekebilmektedir.

Meme dikleştirme ameliyatında, hem sarkık hem de küçük meme şikayeti varsa nasıl bir yol izlenir?
Memeye şekil verilirken volümü de artırılmak isteniyorsa, aynı seansta silikon protez de tatbik edilebilir (bkz. daha geniş bilgi meme büyütme sayfasında).

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası iz kalır mı?
Bu ameliyat sonrası izlerin görülebilen kısmı sutyen altında kalmaktadır. Meme başı etrafında ve meme başından aşağıya doğru yer almaktadır. Zamanla ve kişinin genetik yapısına bağlı olarak bazı kişilerde belirsizleşse de kalıcı izlerdir.

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası kontroller ne sıklıkta olmalıdır?
Genel olarak hasta ameliyat sonrası 3. ve 7. günde görülür ve ameliyat sonrası takması gereken medikal sutyen kontrol edilir. Bu durumda şehir dışından ve yurtdışından gelecek hastaların, en az 1 hafta boyunca şehirde konaklamaları gerekmektedir.

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası iyileşme süreci nasıldır?
Ameliyatın ilk 3 gününde kişiye göre farklılık gösteren değişik oranda ağrı olması normaldir. Bu üç günde kişilere göre farklılık gösteren ödem (şişlik) olması da beklenen bir süreçtir.

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası meme dokusunun son şeklini alması için ne kadar süre beklenmelidir?
Süreç en az 3, ideal olarak 6 aydır. Bu süre sonunda şekil, simetri, iz vb. değerlendirmesi yapmak daha doğrudur.

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası medikal sutyen ne kadar süreyle kullanılmalıdır?
Süre hastadan hastaya değişebilmekte olup genel eğilim; 1-1,5 ay boyunca devamlı medikal sutyen kullanımına devam etmektir.

Meme dikleştirme ameliyatının riskleri nelerdir?
Unutulmamalıdır ki; her cerrahi müdahale bir risk taşımaktadır. Her ameliyatta olduğu gibi meme dikleştirme estetiği ameliyatı sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonlar arasında; kanama, şişlik (ödem), enfeksiyon riski, anestezi riskleri bulunmaktadır.

(Komplikasyonlarla ilgili ayrıntılı bilgi için;

MEME DİKLEŞTİRME | Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği | Halk Sayfası (plastikcerrahi.org.tr)

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası meme ucu ve deri duyusunda değişiklikler olur mu?
Ameliyatın hemen sonrasında meme ucu ve göğüste duyu değişiklikleri olabilir. Bu beklenen bir durumdur. Kalıcı duyu kaybı ise %5 oranında rastlanan bir durumdur.

Meme dikleştirme ameliyatı fiyatları:
Meme dikleştirme – kaldırma ameliyatı fiyatları ameliyatı yapan ekibe; ameliyatın yapıldığı hastaneye, kullanıldığı takdirde silikon protezin FDA onaylı olup olmaması ve ekibin tecrübesine göre değişmektedir.

DİKKAT!
* Ameliyatlarımız Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Refik Özerdem tarafından, tam teşekküllü ameliyathanesi bulunan hastanelerde, steril şartlarda yapılmaktadır.

* Meme dikleştirmede silikon protezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için;

Bkz: MEME IMPLANTLARI

* FDA (U. S. Food and Drug Administration - Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi)