BURUN ESTETİĞİ (RİNOPLASTİ)

Burun estetiği (Rinoplasti) ameliyatı burnun mevcut şeklinde değişiklik yaparak, yüze uyumlu hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen bir cerrahi girişimdir. Burun estetiği ameliyatına başvurma nedenlerinin arasında; kaza ya da başka bir sebeple meydana gelen deformasyonlar veya doğuştan gelen bazı şekil bozuklukları bulunmaktadır. Herhangi bir sebeple meydana gelmiş bu fiziksel rahatsızlıkların görünümünü değiştirmek ya da bazı solunum güçlüklerini ortadan kaldırarak nefes almayı kolaylaştırmak, burun estetiği ameliyatının asli amacıdır.

Burun estetiği ameliyatları nasıl yapılır, hangi metotlar kullanılır?
Burun operasyonları (Rinoplasti) kapalı ya da açık teknikle yapılabilir. Her ne kadar genel, lokal ya da sedasyon anestezi ile yapılabileceği söylense de kliniğimizde ilki (genel anestezi) tercih edilir. Burunda doğumla birlikte ya da sonrasında yaşanılan kaza ve/veya rahatsızlıklar sonucu görülen şekil bozuklukları, burun ucunda kalınlaşma ve burun içinde tıkanıklık gibi sorunlar operasyon öncesi değerlendirilir ve ona göre bir operasyon şekli (yani kişiye göre) planlama yapılır.

Burun estetiği ameliyatında açık teknik mi, kapalı teknik mi tercih edilmelidir?
Muayene sonucuna göre ve yapılacak işleme göre açık ya da kapalı tekniği seçmek daha doğru olacaktır. Bu iki teknikten birini tamamen savunup diğerini gereksiz kabul etmek bilimsel değildir. Bununla beraber plastik cerrahların önemli bir kısmı, burunda belirgin yapısal eğrilik ve nefes almada sorun olduğu durumlarda ameliyat esnasında görerek daha doğru adımlar atabilmek, kıkırdakları daha sağlıklı yerleştirebilmek ve yapılardaki simetriyi daha iyi belirleyebilmek amacıyla açık yöntemi tercih etmektedir.

Burun estetiği ameliyatlarında son trendler nelerdir?
Artık burun sırtı aşırı alınmış, burun ucu fazla kaldırılmış olgular pek kabul görmemektedir. Burun sırtını alırken nefes yolunu açık tutan kıkırdakların korunması, hatta nefes yolunu daha da rahatlatmak için belirgin yerlere kıkırdakların eklenmesi günümüzde bilimsel olarak kabul görmektedir.

Burun estetiği ameliyatı sonrası hastanede yatış süresi nedir?
0 – 1 gün arası hastanede kalınır.

Burun estetiği ameliyatı sonrası iz kalır mı?
Burun estetiği sonrası iz kalıp kalmaması kullanılan teknik ve iyileşme sürecinde yaşananlarla çok ilgilidir. Kapalı teknikle gerçekleştirilen operasyonlarda ciltte bir kesi olmayacağından iz kalması beklenmez. Açık teknikle yapılan ameliyatlarda cilt üzerinde kesi söz konusudur. Dolayısıyla iz kalacaktır. Ancak izin belirgin olup olmaması iyileşmenin iyi veya kötü olmasıyla ilgilidir.

İz kalma durumu derinin kalınlığına, cinsiyete (Kalın deride ince deriye oranla daha fazla iz kalabilmektedir), dikişlerin doğru ve estetik şekilde atılıp atılmamasına, keloid gibi bir rahatsızlıklar bu durumda son derece etkilidir.

Burun estetiği ameliyatı sonrası burun tamponu çıkarılırken ağrı hissedilir mi?
Son yıllarda silikon materyalden yapılmış tüpler tercih edilmektedir. Bu materyallerle ağrı ve enfeksiyon olasılığı minimum seviyelere indirilmiştir. Hasta ameliyat sonrası nefes alabilir ve çıkarılması da son derece kolaydır.

Burun estetiği ameliyatı sonrası kontroller ne sıklıkta olmalıdır?
Genellikle 5. – 7. günlerde dikişler, burun sırtı splinti ve burun içindeki silikon rod çıkarılmakta ve burun sırtına yeniden bant konmaktadır. Dolayısı ile ilk 10 gün içinde 1-2 kontrol çoğunlukla yeterli olmaktadır. Ameliyat için şehir dışı veya yurtdışından gelecek hastalarımızın, operasyon sonrası için en az 1 hafta şehirde konaklamaları gerekmektedir.

Burun estetiği ameliyatı sonrası burnun son şeklini alması ne kadar zaman sonra gerçekleşir?
Ameliyattan 3 - 4 ay sonra oluşan ödem büyük oranı gider ancak burnun son şeklini alması 1 yılı bulabilmektedir.

Burun estetiği ameliyatından bir süre sonra burun düşer mi?
Erken dönemde şişlik ve burun içine konan tampon-rod vb. nedeniyle daha kalkık görünen burun ucu, aylar içinde şişliğin geçmesi ile yerine oturur. Toplum arasında burun düşmesi denen olay çoğu kez budur.

Burun estetiği ameliyatının riskleri nelerdir?
Unutulmamalıdır ki; her cerrahi müdahale bir risk taşımaktadır. Burun estetiğine özgü ayrı riskler de vardır. Bunlar arasında; burundan nefes almada zorluk, burunda ve çevresinde kalıcı uyuşma, renk değişimi ya da uzun süre kalan şişlik gibi sonuçlar sayılabilir. Bu ve benzeri durumlarda revizyon ihtiyacı doğabilmektedir.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI FİYATLARI:
Burun estetiği ameliyatı fiyatları ameliyatı yapan ekibe, operasyon metoduna, ameliyatın yapıldığı hastaneye ve ekibin tecrübesine göre değişmektedir.

ÖNEMLİ!
- Ameliyat sonrasında herhangi bir nedenle ikinci bir ameliyat ihtiyacı (revizyon) doğabilir. Bilimsel araştırmalarda bu oran %5-10 civarındadır.

DİKKAT!
Ameliyatlarımız Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Refik Özerdem tarafından, tam teşekküllü ameliyathanesi bulunan hastanelerde, steril şartlarda yapılmaktadır.